Display: visual, text

Regionální muzeum v Chrudimi

www.muzeumcr.cz [current version]

Stránky muzea zaměřeného na region Chrudimsko. Archeologické, etnografické i historické sbírky, součástí je také sbírka výtvarného umění a plakátů Alfonse Muchy. Informace o expozicích a výstavách, včetně doprovodného programu.

Publisher: Regionální muzeum v Chrudimi

Regionální muzeum v Kolíně

www.muzeumkolin.cz [current version]

Muzeum shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. Informace o muzeu, jeho historii, expozicích, sbírkách a aktuálním dění.

Publisher: Regionální muzeum v Kolíně

Regionální muzeum v Mikulově

www.rmm.cz [current version]

Stránky regionálního muzea, které sídlí v zámku v Mikulově. Informace o expozicích, vydaných publikacích a historii, součástí je také přehled výstav a akcí.

Publisher: Regionální muzeum v Mikulově

Severočeské muzeum v Liberci

www.muzeumlb.cz [current version]

Informace o muzeu, expozicích, sbírkách, službách a dalším. Součástí Čtvrtletník Severočeského muzea v Liberci.

Publisher: Severočeské muzeum v Liberci

Slezské zemské muzeum

www.szmo.cz [current version]

Informace o struktuře, činnosti, stálých a připravovaných výstavách Slezského zemského muzea.

Publisher: Slezské zemské muzeum v Opavě

Slovácké muzeum

www.slovackemuzeum.cz [current version]

Stránky regionálního muzea, které se zaměřuje na etnografii, archeologii, výtvarné umění a historii Slovácka. Informují o objektech a expozicích, výstavách a aktivitách muzea.

Publisher: Slovácké muzeum

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

www.muzeum-roztoky.cz/ [current version]

Stránky muzea informují o jeho sbírkách, aktivitách, odborných činnostech a expozicích. Součástí je přehled pořádaných výstav a akcí.

Publisher: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Technické muzeum v Brně

www.technicalmuseum.cz [current version]

Stránky muzea informují o instituci, jeho odborné činnosti, expozicích, památkách, výstavách, projektech a akcích.

Publisher: Technické muzeum v Brně

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

www.upm.cz [current version]

Historie, aktuality, vědecká a odborná činnosti, výroční zprávy, sbírky a služby Uměleckoprůmyslového muzea v Praze

Publisher: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

Valašské muzeum v přírodě

vmp.cz [current version]

Stránky o Valašském muzeu, o jeho sbírkách, současných výstavách, detailní popis místního skanzenu

Publisher: Valašské muzeum v přírodě

Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky

www.cz-museums.cz/web/amg/vestnik-amg/ [current version]

Věstník AMG přináší zprávy z interní činnosti AMG, jejích krajských sekcí, regionálních a oborových kolegií a komisí. K pravidelným rubrikám patří pozvánky na semináře a konference, informace o oborových novinkách z domova i ze zahraničí, personálie, teoretické studie, informace o výstavách a nových expozicích v muzeích a galeriích ČR, nabídka a recenze publikací jednotlivých muzeí, volná místa aj.

Publisher: Asociace muzeí a galerií ČR

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě : příspěvková organizace Libereckého kraje

www.muzeumcl.cz [current version]

Informace o muzeu, pobočkách, galerii, expozicích, službách a akcích. Součástí pohled na historii České Lípy.

Publisher: Vlastivědné muzeum a galerie v České lípě

1 2 3 4 5 6 7