Display: visual, text

Česká informační společnost, o.s.

cisvts.cz [current version]

Stránky družení občanů, kteří pracují v některém z oborů zabývajících se vyhledáváním, uchováváním a zpřístupňováním informací odborného charakteru. Historie, stanovy, organizační řád, pořádané konference, odborné sekce a další informace.

Publisher: Česká informační společnost

1