Display: visual, text

Celé Česko čte dětem

www.celeceskoctedetem.cz [current version]

Stránky projektu, jehož cílem je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže pomocí osvětové, výchovné, organizační a promoční činnosti.

Publisher: Celé Česko čte dětem

1