Display: visual, text

Astronomia

astronomia.zcu.cz [current version]

Ucelené informace o Sluneční soustavě, planetách, hvězdách, mlhovinách, hvězdokupách, galaxií apod.

Publisher: Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta

Astronomický slovníček

projekty.astro.cz/adict/ [current version]

Webový astronomický slovníček obsahující hesla v pěti jazycích

Publisher: Česká astronomická společnost

Hvězdárna a planetárium Plzeň

hvezdarna.plzen.eu [current version]

Stránky hvězdárny a planetária v Plzni, historie, aktuální dění, odborná činost, plánované akce. Součástí informace z každoročně pořádané letní astronomické expedie.

Publisher: Hvězdárna a planetárium Plzeň

1