Display: visual, text

Česká asociace hydrogeologů : ČAH : člen unie geologických asociací (UGA)

www.cah-uga.cz [current version]

Stránky asociace, jejímž posláním je zvýšit efektivnost využívání a ochrany podzemních vod. Informace o asociaci a aktuálním dění v oboru, součástí Zpravodaj Unie geologických asociací.

Publisher: Česká asociace hydrogeologů

Geologická sekce : Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

www.natur.cuni.cz/geologie/ [current version]

Informace o sekci, studiu, vědě a výzkumu, ústavech, Geologické knihovně, Chlupáčovu muzeu historie Země a Mineralogickém muzeu.

Publisher: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Sekce geologie

1