Display: visual, text

Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae

www.aemnp.eu [current version]

Odborný časopis z oblasti entomologie v angličtině. Plné texty jsou dostupné od roku 2005.

Publisher: Národní muzeum

CERAMBYCIDAE

cerambycidae-slama.cz [current version]

Elektronická publikace věnující se broukům čeledi tesaříkovitých. Obsahuje původní verzi knihy, která vyšla v tištěné podobě a obohacuje ji o další lokality, kapitoly a informace.

Publisher: Sláma, Milan Emanuel František

Česká společnost entomologická

www.entospol.cz [current version]

Informace o společnosti, jejích členech a aktivitách, součástí fotogalerie.

Publisher: Česká společnost entomologická

Elateridae : click beetles of the Palearctic region

elateridae.com [current version]

Webové stránky zaměřené na dokumentaci brouků z čeledi kovaříkovitých

Publisher: Dušánek, V., Mertlík, Josef

Entomologický ústav : Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

www.entu.cas.cz [current version]

Webové stránky Entomologického ústavu obsahují kromě informací o ústavu a jeho odděleních a pracovnících i přehled vydaných publikací a novinek z oblasti entomologie.

Publisher: Akademie věd ČR. Entomologický ústav

European journal of entomology

www.eje.cz [current version]

Odborný časopis v angličtině přináší původní vědecké práce z entomologie, zejména z oboru systematiky, zoogeografie, anatomie, fyziologie aj.

Publisher: Akademie věd ČR. Entomologický ústav

Licence: CC BY 4.0

Tetrix : moravský přírodovědný časopis

www.volny.cz/tetrix.tetrix/ [current version]

Přírodovědný časopis, který se zaměřuje na botaniku a zoologii, zejména entomologii. Obsahuje plné texty od roku 1998.

Publisher: Chládek, František

Západočeské entomologické listy

zpcse.cz/entolisty/ [current version]

Odborné články zaměřené na faunistiku, ekologii hmyzu a ostatních členovců přednostně z území západních Čech. Součástí výsledky závěrečných zpráv z faunistických průzkumů a nálezové zprávy vzácnějších druhů.

Publisher: Západočeská pobočka České společnosti entomologické

1