Display: visual, text

Západočeské entomologické listy

zpcse.cz/entolisty/ [current version]

Odborné články zaměřené na faunistiku, ekologii hmyzu a ostatních členovců přednostně z území západních Čech. Součástí výsledky závěrečných zpráv z faunistických průzkumů a nálezové zprávy vzácnějších druhů.

Publisher: Západočeská pobočka České společnosti entomologické

1