Display: visual, text

Akademické centrum osobnostního rozvoje

www.acor.cz [current version]

Stránky centra, které se zaměřuje na odborné přípravy studentů pedagogiky a sociální pedagogiky a poradenství k posílení osobnostní kompetence absolventů těchto oborů. Součástí elektronický časopis ACORát.

Publisher: Masarykova univerzita. Akademické centrum osobnostního rozvoje

Czech-polish historical and pedagogical journal

www.ped.muni.cz/cphpjournal/ [current version]

Recenzovaný odborný časopis zaměřený na poznání dějin a kultury Polska a Česka. Plné texty od roku 2011.

Publisher: Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta

Česká asociace pedagogického výzkumu : ČAPV

www.capv.cz [current version]

Asociace má za cíl zkvalitnit vzdělávací proces prostřednictvím pedagogického výzkumu. Informace o asociaci a konferencích.

Publisher: Česká asociace pedagogického výzkumu

Česká pedagogická společnost : ČPdS

cpds.cz [current version]

Informace o společnosti - stanovách, výboru, činnosti, konferencích a sjezdech.

Publisher: Česká pedagogická společnost

Česká škola

www.ceskaskola.cz [current version]

Stránky zaměřené na základní a střední školství. Články se týkají školství, pedagogiky, právních otázek ve školství a využití výpočetní techniky ve školách apod.

Publisher: Computer Press

doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D.

www.fi.muni.cz/~qprokes/ [current version]

Výukové materiály a prezentace k předmětům doc. PhDr. Josefa Prokeše, Ph.D působícího na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Materiály jsou z následujících oblastí: obecná a alternativní didaktika, vývojová a sociální psychologie pro učitele, školní pedagogika, folková hudba, psychologie v informatice, kultura postmoderny, interpretace textů. Stránky taktéž obsahují kompletní bibliografii Josefa Prokeše

Publisher: Prokeš, Josef

František Bartoš (1837-1906) : pedagog, jazykovědec, etnograf

frantisekbartos.cz [current version]

Webové stránky, jejichž cílem je uchování a zpřístupnění díla významného moravského pedagoga, jazykovědce a etnografa.

Publisher: Krajská knihovna Františka Bartoše

Hudební výchova ... : webová konference KHV PdF OU

konference.osu.cz/khv/ [current version]

Sborník webové konference věnující se speciálním problémům v oblasti hudební pedagogiky

Publisher: Ostravská univerzita. Katedra hudební výchovy

Katedra pedagogiky

edagogika.ff.cuni.cz [current version]

Informace o katedře, studiu, výzkumu a aktuálním dění.

Publisher: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra pedagogiky

Národní pedagogická knihovna Komenského

www.npkk.cz [current version]

Informace o knihovně, jejích službách, Komeniologické literatuře a Sukově knihovně. Součástí stránek virtuální výstava, periodicky vydávané rešerše a monografie knihovny

Publisher: Ústav pro informace ve vzdělávání

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

www.pmjak.cz [current version]

Informace o muzeu, knihovně, expozicích, projektech, novinkách ve fondu a akcích.

Publisher: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Paidagogos : časopis pro pedagogiku a s ní související vědy

www.paidagogos.net [current version]

Plné texty článků časopisu zabývajícího se tematikou pedagogiky a s ní souvisejícím vědám.

Publisher: Paidagogos - společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání

1 2