Display: visual, text

IInternational Journal of Teaching & Education : IJoTE

www.iises.net/international-journal-of-teachnig-education.html [current version]

Odborný recenzovaný časopis v anglickém jazyce zaměřený na vzdělávání, výchovu a didaktiku. Obsahuje teoretické i empirické články a případové studie.

Publisher: International Institute of Social and Economic Sciences

Katedra didaktiky fyziky

kdf.mff.cuni.cz [current version]

Informace o katedře, zaměstnancích, aktivitách a projektech.

Publisher: Univerzita Karlova. Katedra didaktiky fyziky

Katedra didaktiky matematiky

www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/ [current version]

Katedra zajišťuje veškerou výuku deskriptivní geometrie a didaktických disciplin spjatých s matematikou. Součástí informace o katedře, bakalářské, seminární a diplomové práce studentů.

Publisher: Univerzita Karlova. Matematicko-fyzikální fakulta. Katedra didaktiky matematiky

Scientia in educatione : sciED

www.scied.cz [current version]

Vědecký recenzovaný časopis pro didaktiky přírodovědeckých oborů a matematiky. Přístupné plné texty, obsah s abstrakty v českém i anglickém jazyce.

Publisher: Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta

Učitelské listy

www.ucitelske-listy.cz [current version]

Stránky zaměřené na změny ve vzdělávání informuje o vzdělávací politice, výchově a vzdělávání v průběhu celého života, didaktice a metodice, pedagogické psychologii, pedagogických asociacích.

Publisher: Agentura STROM

1