Display: visual, text

Informační Bulletin České statistické společnosti

statspol.cz/bulletiny [current version]

Časopis publikuje původní výzkumné a přehledové vědecké stati z matematické a aplikované statistiky, analýzy dat, ekonomické statistiky, biostatistiky, technické a výpočetní statistiky a z příbuzných oblastí.

Publisher: Česká statistická společnost

1