Display: visual, text

Creative Commons Česká republika

www.creativecommons.cz [current version]

České stránky na podporu licencí Creative Commons. Informace o jejich vztahu k české legislativě, aktuálním dění, otázkách z praxe, typech licencí.

Publisher: Creative Commons ČR

Licence: CC BY 4.0
1