Display: visual, text

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana : KTN

www.ktn.cz [current version]

Informace o knihovně, poskytovaných službách pro nevidomé a těžce zrakově postižené, přehled aktualit.

Publisher: Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana

Vědecká knihovna Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

knihovna.ujep.cz [current version]

Informace o knihovně, poskytovaných službách, přehled zdrojů, rady, manuály.

Publisher: Univerzita J. E. Purkyně

1