Display: visual, text

Česká demografická společnost

www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/ceska-demograficka-spolecnost/ [current version]

Stránky společnosti sídlící při Katedře demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty UK. Informace o společnosti, jejích členech a odborných skupinách, součástí Zpravodaj ČDS a Acta Demographica.

Publisher: Česká demografická společnost

1