Display: visual, text

Czechkid

www.czechkid.cz [current version]

Czechkid je nástrojem pomáhající s výukou multikulturní výchovy v českých školách. Stránky se zabývají identitou a kulturními rozdíly ve společnosti

Publisher: Univerzita Karlova

Česká společnost AIDS pomoc

www.aids-pomoc.cz [current version]

Stránky společnosti pomáhající řešit každodenní situace HIV pozitivních občanů. Součástí informace o stacionáři Dům světla, poradna, nabízené služby.

Publisher: Česká společnost AIDS pomoc

Férová škola

ferovaskola.cz [current version]

Informace o projektu podporující a oceňující školy, které vytvářejí spravedlivé prostředí pro všechny děti. Součástí články právního blogu, zajímavé dokumenty o inkluzivním vzdělávání a dalším

Publisher: Liga lidských práv

Genderová informační a tisková agentura - gitA

a-gita.cz [current version]

Informační servis o problematice genderu, diskriminace žen a rovných šancí. Zvláštní pozornost je věnována tématu žen v politice

Publisher: proFem

Programy sociální integrace

integracniprogramy.cz [current version]

Informace o projektu organizace Člověk v tísni, který se zabývá problematikou sociálního vyloučení a integrace vyloučených v ČR

Publisher: Člověk v tísni

1