Display: visual, text

Asociace mediátorů České republiky

www.amcr.cz [current version]

Stránky obsahují informace o asociaci, probíhajících a realizovaných projektech, vysvětlení, co je to mediace a příklady z praxe, seznam akreditovaných mediátorů.

Publisher: Asociace mediátorů ČR

1