Display: visual, text

Akademie Alternativa

akademiealternativa.cz [current version]

Instituce poskytující studium specializovaných oborů jako muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, tanečně - pohybová terapie, terapie zpěvem, ale i obor umělecké terapie. Informace o studiu, novinkách a zajímavostech.

Publisher: Akademie Alternativa

1