Display: visual, text

Asociace logopedů ve školství o.s.

www.alos.cz [current version]

Sdružení logopedů ve školství se zaměřením na děti a žáky s poruchou komunikačního procesu. Informace o asociaci, programech, aktualitách a akcích.

Publisher: Asociace logopedů ve školství

Listy klinické logopedie : časopis Asociace klinických logopedů ČR z.s.

casopis.aklcr.cz [current version]

Webové stránky recenzovaného časopisu zaměřeného na oblast klinické logopedie zahrnují informace o časopisu, recenzní řád, publikační etický kodex, informace pro autory, archiv čísel.

Publisher: Asociace klinických logopedů ČR

Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR

www.alos-lp.cz [current version]

Stránky projektu, v jehož rámci jsou realizovány vzdělávací kurzy zabývající se logopedickou prevencí. Informace o projektu a aktualitách.

Publisher: Asociace logopedů ve školství

1