Display: visual, text

Regionální muzeum Mělník

www.muzeum-melnik.cz [current version]

Stránky regionální muzea zaměřeného zejména na dokumentaci historie vinařství a dokumentace výroby dětských kočárků. Informace o muzeu, expozicích a sbírkách, přehled výstav a akcí.

Publisher: Regionální muzeum Mělník

Regionální muzeum v Českém Krumlově

www.museum-krumlov.eu [current version]

Stránky muzea, které poskytuje obraz o dějinách města a regionu. Sbírky z oblastí archeologie, dějin umění a řemesla, národopisu a také historické farmacie. Informace o muzeu, jeho sbírkách, přehled výstav a pořádaných akcí.

Publisher: Regionální muzeum v Českém Krumlově

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

www.muzeum-myto.cz [current version]

Stránky městského muzea se stálou expozicí karosářské firmy Sodomka. Informace o expozicích, výstavách a pořádaných akcích pro veřejnost.

Publisher: Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Regionální muzeum v Chrudimi

www.muzeumcr.cz [current version]

Stránky muzea zaměřeného na region Chrudimsko. Archeologické, etnografické i historické sbírky, součástí je také sbírka výtvarného umění a plakátů Alfonse Muchy. Informace o expozicích a výstavách, včetně doprovodného programu.

Publisher: Regionální muzeum v Chrudimi

Regionální muzeum v Kolíně

www.muzeumkolin.cz [current version]

Muzeum shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. Informace o muzeu, jeho historii, expozicích, sbírkách a aktuálním dění.

Publisher: Regionální muzeum v Kolíně

Regionální muzeum v Mikulově

www.rmm.cz [current version]

Stránky regionálního muzea, které sídlí v zámku v Mikulově. Informace o expozicích, vydaných publikacích a historii, součástí je také přehled výstav a akcí.

Publisher: Regionální muzeum v Mikulově

Slovácké muzeum

www.slovackemuzeum.cz [current version]

Stránky regionálního muzea, které se zaměřuje na etnografii, archeologii, výtvarné umění a historii Slovácka. Informují o objektech a expozicích, výstavách a aktivitách muzea.

Publisher: Slovácké muzeum

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

www.muzeum-roztoky.cz/ [current version]

Stránky muzea informují o jeho sbírkách, aktivitách, odborných činnostech a expozicích. Součástí je přehled pořádaných výstav a akcí.

Publisher: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Vlastivědné muzeum v Olomouci

www.vmo.cz [current version]

Stránky muzea, které povahou sbírkového fondu v oblasti přírodních i společenských věd pokrývá nejen střední Moravu, ale i širší území s přesahy do zahraničí. Informace o muzeu, jeho sbírkách a objektech, pořádaných akcích. Součástí časopis Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci.

Publisher: Vlastivědné muzeum v Olomouci

Východočeské muzeum v Pardubicích

www.vcm.cz [current version]

Informace o Východočeském muzeu v Pardubicích, včetně virtuálních prohlídek vybraných výstav

Publisher: Východočeské muzeum v Pardubicích

Západočeské muzeum v Plzni

www.zcm.cz [current version]

Stránky muzea, které patří rozsahem svých sbírek k největším v ČR. Informace o muzeu, jeho sbírkách, odborné činnosti. Součástí přehled pořádaných akcí.

Publisher: Západočeské muzeum v Plzni

1 2 3