Display: visual, text

Dějiny kartografie : multimediální učebnice

oldgeogr.muni.cz/ucebnice/dejiny/ [current version]

Vysokoškolský výukový text komplexně zpracovávající tematiku historie světové a české kartografie. Součástí odkazy na stránky zabývající se problematikou historické kartografie.

Publisher: Masarykova univerzita. Geografický ústav

Digitální knihovna historických fondů Vědecké knihovny v Olomouci

dig.vkol.cz [current version]

Digitální knihovna obsahuje sbírku naskenovaných rukopisů, prvotisků, starých tisků a map z fondů Vědecké knihovny v Olomouci v čitelné kvalitě. Dokumenty jsou z období 11.-17.století

Publisher: Vědecká knihovna v Olomouci

Manuscriptorium

www.manuscriptorium.com/ [current version]

Stránky projektu digitální knihovny, která obsahuje digitální dokumenty z oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů). Součástí webové stránky jsou informace o projektu, spolupracujících knihovnách a obsažených dokumentech.

Publisher: Národní knihovna ČR

1