Display: visual, text

Czech Economic Review : Acta Universitatis Carolinae Oeconomica

auco.cuni.cz [current version]

Články z teoretického, empirického a aplikovaného ekonomického výzkumu s hlavním zaměřením na matematické a kvantitativní metody aplikované na řadu oborů. Dostupné též v tištěné podobě.

Publisher: Univerzita Karlova. Institut ekonomických studií

1