Display: visual, text

Crypto-world

crypto-world.info [current version]

Crypto-World je oficiální informační sešit Kryptologické sekce Jednoty českých matematiků a fyziků (GCUCMP). Obsahuje články zabývající se kryptologií a informační bezpečností

Publisher: Vondruška, Pavel

1