Display: visual, text

Časopis stavebnictví : web stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů

www.casopisstavebnictvi.cz [current version]

Odborný časopis přinášející zajímavé články z oblasti stavebnictví určený nejen autorizovaným inženýrům a technikům činným ve výstavbě. Informace o realizaci staveb, stavebních materiálech, technologiích a dalším.

Publisher: Expo Data

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Informace Českého svazu stavebních inženýrů Ostrava

www.fast.vsb.cz/cssi/ [current version]

Stavební časopis pro odborníky a odbornou veřejnost

Publisher: Vysoká škola báňská - TU. Fakulta stavební

1