Display: visual, text

Malé věci v krajině

malevecivkrajine.blogspot.cz [current version]

Blog dokumentuje drobnosti, které slouží k vzniku a obnově kulturní krajiny. Je otevřený veřejnosti pro přidávání svých příspěvků.

Publisher: Šiška, Michal

Projekt výzkumu a vývoje DF12P01OVV001 : Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón

www.kpz-naki.cz [current version]

Stránky projektu zaměřeného na prohloubení poznatků o kulturně-historických hodnotách kulturní krajiny a zhodnocení a rozvinutí stávajícího systému ochrany a péče v rámci kategorie krajinných památkových zón. Obsahují informace o projektu, krajinných památkových zónách a o aktuálním stavu řešení.

Publisher: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Společnost pro obnovu vesnice a malého města : SOVAMM

ovamm.wordpress.com [current version]

Stránky zájmového sdružení odborníků a zájemců o venkovské stavitelství. Informace o realizovaných projektech, události a aktuality z oblasti obnovy venkova a památkové péče.

Publisher: Společnost pro obnovu vesnice a malého města

1