Display: visual, text

Informační systém o území

isu.cz [current version]

Projekt vzniklý na myšlence vzájemné integrace územně identifikovaných dat z různých zdrojů a jejich zpřístupnění. Součástí Program obnovy venkova, Územně identifikační registr a přehled www stránek obcí ČR.

Publisher: Ministerstvo pro místní rozvoj

Partnerství pro Vysočinu

www.partnerstvi-vysocina.cz [current version]

Stránky projektu, který má za cíl připravit čerpání zdrojů EU na základě partnerské spolupráce aktivních subjektů v kraji. Informace o partnerech projektu, aktivitách, aktuálním dění.

Publisher: Kraj Vysočina

1