Display: visual, text

Écho des études romanes : revue semestrielle de linguistique et littératures romanes

www.eer.cz [current version]

Odborný recenzovaný časopis se zaměřením na románské jazyky. Přináší články z oblasti lingvistiky i literatury. Plné texty od prvního čísla.

Publisher: Jihočeská univerzita. Filozofická fakulta

Linguistica Pragensia

linguisticapragensia.ff.cuni.cz [current version]

Linguistica Pragensia je mezinárodní recenzovaný časopis, který vychází od roku 1991, kdy nahradil svého předchůdce, časopis Philologica Pragensia. Časopis uveřejňuje původní články, recenze a zprávy v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině.

Publisher: Univerzita Karlova

Ústav románských jazyků a literatur

www.phil.muni.cz/wurj/ [current version]

Stránky ústavu zajišťujícího výuku v oblasti románských jazyků, literatury a reálií. Informace o studiu, vědě a výzkumu, publikační činnosti.

Publisher: Masarykova univerzita. Ústav románských jazyků a literatur

Ústav románských studií

urs.ff.cuni.cz [current version]

Stránky Ústavu románských studií. Informace o organizační struktuře a personálním obsazení, studiu, vědě a výzkumu včetn ěpublikační činnosti.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav románských studií

Ústav řeckých a latinských studií : Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

urls2.ff.cuni.cz [current version]

Stránky informují o ústavu, výuce a badatelské činnosti. Obsahují seznam vyučujících, rozvrhy a studijní plány.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav řeckých a latinských studií

1