Display: visual, text

Pekařova společnost Českého ráje

pekar.kozakov.cz [current version]

Stránky informují o sdružení, které usiluje o rozvíjení historického vědomí veřejnosti, zejména v oblasti Českého ráje a Pojizeří. Obsahují stanovy sdružení, usnesení z valných hromad, zprávy o činnosti a informace o Ceně Josefa Pekaře udělované mladým historikům.

Publisher: Pekařova společnost Českého ráje

Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872)

www.sdruzenihistoriku.cz [current version]

Stránky sdružení, jehož cílem je rozvoj, podpora a popularizace historických věd. Součástí je zpravodaj společnosti.

Publisher: Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872)

1