Display: visual, text

Entomologický ústav : Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

www.entu.cas.cz [current version]

Webové stránky Entomologického ústavu obsahují kromě informací o ústavu a jeho odděleních a pracovnících i přehled vydaných publikací a novinek z oblasti entomologie.

Publisher: Akademie věd ČR. Entomologický ústav

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

www.iapg.cas.cz [current version]

Stránky vědeckého ústavu zabývajícího se živočišnou fyziologií a genetikou. Obsahují informace o ústavu, výzkumu, projektech a informace pro veřejnost.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav živočišné fyziologie a genetiky

1