Display: visual, text

Národní muzeum

www.nm.cz [current version]

Organizační struktura, aktuální výstavy (včetně archivu), výzkumné projekty, seznam vydaných publikací a další činnosti Národní technického muzea. Součástí webu jsou i informace o Náprstkově muzeu a Českém muzeu hudby

Publisher: Národní muzeum

Národní muzeum fotografie

nmf.cz [current version]

Informace o výstavách, sbírkách, službách Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci. Součástí zdroje jsou i informace o událostech v oblasti fotografování v rámci okresu Jindřichova Hradce

Publisher: Národní muzeum fotografie

Národní technické muzeum

ntm.cz [current version]

Organizační struktura, historie, sbírky, projekty, vydavatelská činnost, vědecké a další aktivity Národní technického muzea. Součástí rozsáhlé informace o archivu a knihovně muzea.

Publisher: Národní technické muzeum

Národní zemědělské muzeum : NZM

nzm.cz [current version]

Historie, sbírky, aktuální výstavy, projekty, výzkumná činnost a další aktivity Národního zemědělského muzea. Součástí stránek informace o pobočkách v Čáslavi, Kačině, Ohradě a Valticích

Publisher: Národní zemědělské muzeum

1