Display: visual, text

Česká společnost pro hudební vědu : ČSHV

www.cshv.cz [current version]

Webové stránky spolku sdružujícího muzikology, podporujího rozvoj hudebněvědného bádání a prezentaci jeho výsledků. Informují o spolku, jeho odborných aktivitách a publikační činnosti.

Publisher: Česká společnost pro hudební vědu

Teoretické reflexe hudební výchovy

www.ped.muni.cz/wmus/studium/doktor/publ.htm [current version]

Odborné publikace studentů doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Hudební teorie a pedagogika při Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Publisher: Masarykova univerzita. Katedra hudební výchovy

Licence: CC BY 4.0

Vlastimil Marek

blog.baraka.cz [current version]

Zdroj obsahuje fejetony, eseje, reflexe a recenze publicisty, hudebníka a spisovatele Vlastimila Marka

Publisher: Marek, Vlastimil

1