Display: visual, text

Karpatské dědictví na Jablunkovsku

karpatskededictvi.cz [current version]

Informace o projektu Dědictví Jablunkovska: Karpatská úmluva v praxi. Obsahuje analýzu přírodního a kulturního dědictví Jablunkovska, výukový program, fotogalerii.

Publisher: Ústav pro ekopolitiku

1