Display: visual, text

Cesnet : datagram

www.cesnet.cz/doc/datagram/ [current version]

Datagram je zpravodaj, kterým sdružení CESNET informuje o významných událostech a zajímavých aktivitách souvisejících s provozem a rozvojem akademické počítačové sítě České republiky. Obsahuje také informace o aktuálním stavu akademických sítí u nás i v zahraničí

Publisher: CESNET

Cesnet : technické zprávy

www.cesnet.cz/doc/techzpravy/ [current version]

Webové stránky obsahují technické zprávy od roku 2000 vydané sdružením CESNET, které je zaměřené na provoz a rozvoj akademické počítačové sítě

Publisher: CESNET

Technical reports

www.fi.muni.cz/reports/ [current version]

Zdroj obsahuje technické zprávy z oblasti počítačové vědy

Publisher: Masarykova univerzita. Fakulta informatiky

1