Display: visual, text

21století.cz

21stoleti.cz [current version]

Populárně-naučný časopisu 21.století. Stránky obsahují aktuality a zajímavosti z oblasti techniky, vesmíru, přírody, medicíny, historie, architektury a objevů

Publisher: RF Hobby

ACC Journal

acc-ern.tul.cz/acc-journal [current version]

Stránky mezinárodního recenzovaného vědeckého časopisu ACC Journal, ročně vychází tři čísla, první číslo obsahuje příspěvky zaměřené na oblast přírodních věd a techniky, druhé číslo je zaměřeno na oblast ekonomie, třetí na společenské vědy.

Publisher: Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa

Licence: CC BY-NC 4.0

Český svaz vědeckotechnických společností : ČSVTS

csvts.cz [current version]

Svaz je dobrovolným sdružením nezávislých vědeckých společností, které jsou samostatnými právními subjekty s vlastními stanovami a hospodařením. Informace o svazu, seznam členských společností, organizované akce. Součástí je elektronická verze vydávaného zpravodaje a fotogalerie z jednotlivých setkání

Publisher: Český svaz vědeckotechnických společností

Postřeh

postreh.com [current version]

Svobodný studentský časopis o literatuře, hudbě, psychologii, přírodě, vědě, zájmech, sportu, mezilidských vztazích a všem, co může studenty zajímat. Přináší tematicky zaměřené rozhovory, články a povídky

Publisher: Vacula, Richard

Quido magazín

www.quido.cz [current version]

Elektronický časopis pro mládež zaměřený na vědu a techniku včetně historických souvislostí, objevy a vynálezy, přírodu, významné historické osobnosti ze světa vědy. Zvláštní prostor je věnován historii Příbramska

Publisher: Q-klub

Třípól : e-zin popularizující vědu a techniku

www.tretipol.cz [current version]

Elektronický magazín popularizující vědu a techniku. Články, recenze i praktické informace z oborů jako je astronomie, jaderná fyzika, energetika, medicína, přírodověda a mnoho dalších.

Publisher: Dufková, Marie

Týden vědy a techniky ...

tydenvedy.cz [current version]

Jedná se o každoroční nejrozsáhlejší vědecký festival v České republice. Program akce, seznam vědeckých kaváren, tiskové zprávy, aktuality, bohatá fotogalerie

Publisher: Akademie věd ČR. Středisko společných činností

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. : UniCRE

www.unicre.cz [current version]

Stránky výzkumně vzdělávacího centra zaměřeného na studium anorganických materiálů. Součástí stránek organizační struktura, přehled o výzkumné a vzdělávací činnosti, archiv projektů, Zpravodaj UniCRE, roční zprávy, aktuality, fotogalerie.

Publisher: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Vědeckotechnický sborník ČD

www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/magaziny-a-periodika/vedeckotechnicky-sbornik-cd/-1893/ [current version]

Vědeckotechnický sborník ČD je sborník prací z oblasti železniční dopravy. Jeho cílem je umožňovat publikování především původních odborných prací, řešících technické a technologické problémy a zásadní otázky z oblasti řízení, ekonomiky a ekologie ve vztahu k železniční dopravě

Publisher: České dráhy

WM magazín

wmmagazin.cz [current version]

Články populárně-naučného charakteru z oblasti lidského zdraví, vědy a techniky, společnosti, archeologie, volné energie, planety Země, vesmíru a cestování. Obsahy čísel dostupné od roku 2001, vybrané články volně přístupné na stránkách.

Publisher: Matějka, Jiří

1