Display: visual, text

Knihovna Jana Drdy Příbram

www.kjd.pb.cz [current version]

Informace o knihovně, jejích odděleních, akcích a aktuálním dění. Součástí Informační zpravodaj. Stránky byly oceněny cenou Biblioweb v kategorii knihovny v obcích nad 20 tisíc obyvatel.

Publisher: Knihovna Jana Drdy v Příbrami

1