Display: visual, text

SilesianWeb : tvář a proměny krajiny karvinské části OKR

www.silesianweb.cz [current version]

Portál má za cíl dokumentaci území mezi současnými městy Orlová-Karviná-Havířov, které v minulosti bylo plné aktivity a těžké práce. Popis historie, obrazová dokumentace a mapy obcí karvinského okresu.

Publisher: Kus, Libor

Licence: CC BY-NC 4.0
1