Display: visual, text

Fakulta životního prostředí

www.fzp.czu.cz [current version]

Domovská stránka fakulty, obsahuje informace o fakultě, zaměstnancích, studiu, projektech, výzkumu a jednotlivých katedrách.

Publisher: Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta životního prostředí

Geografická sekce : Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

geografie.natur.cuni.cz [current version]

Informace o sekci, studiu geografie, vědě a výzkumu, službách, katedrách, výzkumných záměrech, Geografické knihovně a Mapové sbírce.

Publisher: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Sekce geografie

Geografické rozhledy

geography.cz/geograficke-rozhledy/ [current version]

Multioborové periodikum zaměřené na geografické a environmentální vzdělávání, které svým obsahem přispívá k vývoji a inovacím soudobé pedagogické praxe

Publisher: Česká geografická společnost

GISportal.cz

www.gisportal.cz [current version]

Události, články, tiskové a bleskové zprávy z oblasti geografických informačních systémů dostupných na internetu.

Publisher: Pánek, Jiří

Kartografie a geoinformatika : multimediální učebnice

oldgeogr.muni.cz/ucebnice/kartografie/ [current version]

Vysokoškolský výukový text komplexně zpracovávající tematiku kartografie a geoinformatiky. Součástí odkazy na stránky zabývající se danou problematikou.

Publisher: Masarykova univerzita. Geografický ústav

Laboratoř geoinformatiky UJEP

www.geolab.cz [current version]

Laboratoř je zaměřená na problematiku využití geoinformačních technologií. Na stránkách jsou k dispozici zajímavé odkazy na aktivity laboratoře

Publisher: Univerzita J. E. Purkyně. Laboratoř geoinformatiky

Stránky věnované výzkumu egyptské Západní pouště

westerndesert.geolab.cz/ [current version]

Informace o průzkumu Západní pouště v Egyptě probíhajících v letech 2003-2008 pod záštitou Českého egyptologického ústavu.

Publisher: Univerzita J. E. Purkyně. Laboratoř geoinformatiky

1