Display: visual, text

Typlt Lubomír - česká současná malba

www.typlt.com [current version]

Stránky českého moderního malíře, absolventa českých i německých vysokých uměleckých škol. Ukázky z díla, seznam výstav a publikovaných textů.

Publisher: Typlt, Lubomír

1