Display: visual, text

Matematika online

mathonline.fme.vutbr.cz [current version]

Stránky obsahují kolekci studijních materiálů a kurzů z oblasti středoškolské a vysokoškolské matematiky, numerických metod, matematického modelování a příbuzných oblastí

Publisher: Vysoké učení technické. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky

Učebnice deskriptivní geometrie

www.deskriptivnigeometrie.ic.cz [current version]

Virtuální výukový program deskriptivní geometrie vypracovaný v rámci maturitní práce, který je možné použít při výuce v multimediálních učebnách

Publisher: Nahodil, Jiří

Licence: CC BY-SA 3.0 CZ
1