Display: visual, text

Blog - Vítězslav Kremlík (blog.iDNES.cz)

kremlik.blog.idnes.cz [current version]

Blog zaměřený na problematiku klimatické ideologie.

Publisher: Kremlík, Vítězslav

Centrum pro dopravu a energetiku : CDE

cde.ecn.cz [current version]

Občanské sdružení zkoumající vliv dopravy a energetiky na životní prostředí v širších souvislostech. Informace o problematice trvale udržitelné dopravy, úsporách energie, klimatických změnách a o využití obnovitelných zdrojů energie

Publisher: Centrum pro dopravu a energetiku

EU2009.cz : České předsednictví Evropské unie

www.eu2009.cz [current version]

Informace o českém předsednictví Evropské unie od 1.1.2009 do 1.7.2009. Detailně rozepsaná agenda, události během tohoto období, základní informace o Evropské unii. Součástí jsou bohaté fotogalerie z jednotlivých setkání a dalších společenských akcí

Publisher: Úřad vlády ČR

Fakta o změně klimatu

faktaoklimatu.cz [current version]

Na stránkách jsou shromažďovány data o klimatu a klimatické změně, která poskytují vědecké instituce a zpracovány z nich grafy a infografiky pro další použití. Součástí Atlas klimatické změny a slovník pojmů.

Publisher: Otevřená data o klimatu, z. ú.

Licence: CC BY 4.0

I šaty dělaj klima

ekosaty.cz [current version]

Projekt, který se zabývá vlivem odívání na změnu klimatu a ekoodíváním. Vznikl v rámci iniciativy Britské rady Challenge Europe - low carbon futures

Publisher: British Council

Licence: CC BY 3.0

Klimaskeptik.cz : změny klimatu bez mýtů

www.klimaskeptik.cz [current version]

Články o nejrůznějších aspektech klimatické ideologie s ohledem na vědecké i politické pozadí

Publisher: Kremlík, Vítězslav

Klimatická koalice

klimatickakoalice.cz [current version]

Webový portál koalice, která spojuje nevládní neziskové organizace působící v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí. Může sloužit i jako rozcestník na webová sídla členských organizací. Web se věnuje klimatické krizi a problematice přizpůsobování se jejím dopadům, společenským aspektům klimatické krize i rozvojové spolupráci a humanitární pomoci.

Publisher: Redakce Klimatické koalice

Licence: CC BY 4.0
1