Display: visual, text

České avantgardní divadlo

www.phil.muni.cz/udim/avantgarda/ [current version]

Webové stránky vytvořené studenty Masarykovy univerzity a věnované české divadelní avantgardě, zejména v meziválečném období. Seznam divadelních souborů a osobností, chronologický přehled a další informace o českém avantgardním divadle.

Publisher: Masarykova univerzita. Katedra divadelních studií

1