Display: visual, text

Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. : BFÚ

www.ibp.cz [current version]

Webové stránky Biofyzikálního ústavu AV ČR obsahují kromě obecných informací o struktuře instituce především obsáhlé výzkumné zprávy

Publisher: Akademie věd ČR. Biofyzikální ústav

Biolib

www.biolib.cz [current version]

Mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů. Zahrnut je taxonomický systém, galerie fotografií, výkladový a překladový slovník, databáze biotopů a chráněných území, odkazů, diskuzní fórum apod.

Publisher: Zicha, Ondřej

Laboratoř metalomiky a nanotechnologií : Centrum excelentní vědy

web2.mendelu.cz/af_239_nanotech/ [current version]

Informace o výuce, výzkumu, projektech, pracovištích, konferencích a aktuálním dění.

Publisher: Mendelova univerzita

Protein engineering group

loschmidt.chemi.muni.cz [current version]

Aplikace bioinformatických nástrojů a biomolekulárních technik při studiu a výzkumu proteinů. Obsahuje odborné publikace

Publisher: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav experimentální biologie

1