Display: visual, text

Informace pro knihovny : IPK

knihovnam.nkp.cz [current version]

Portál Národní knihovny poskytuje informace z oboru knihovnictví - legislativu a standardy, vzdělávací akce, programy, statistiky a další. Součástí stránky Knihovnického institutu a Knihovny knihovnické literatury.

Publisher: Národní knihovna ČR

1