Display: visual, text

Regionální rozvoj mezi teorií a praxí

www.regionalnirozvoj.eu [current version]

Posláním odborného recenzovaného časopisu je vytvořit odbornou platformu propojující akademickou sféru s širokou odbornou veřejností věnující se problematice regionálního rozvoje ve všech jejích aspektech.

Publisher: Civitas per Populi

1