Display: visual, text

Asociace lesních mateřských škol

lesnims.cz [current version]

Stránky vzdělávací instituce, která sdružuje organizace a jednotlivce usilující o přímý kontakt předškolních dětí s přírodou. Informace o historii, standardech, legislativě, projektech, konkrétních školkách.

Publisher: Asociace lesních mateřských škol

Badatelé

badatele.cz [current version]

Stránky vzdělávacího projektu, který umožňuje zařadit badatelsky orientované vyučování do běžné výuky na ZŠ. Cílem této metody je pěstovat v žácích přirozenou zvídavost a touhu po poznání. Součástí stránek metodický materiál.

Publisher: TEREZA, vzdělávací centrum

Licence: CC BY-NC 4.0

Centrum pro otázky životního prostředí : Univerzita Karlova v Praze

cozp.cuni.cz [current version]

Domovská stránka COŽP obsahuje informace o jeho historii, struktuře a organizaci, pracovnících, projektech a studijních programech. Centrum se zaměřuje na výzkum v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Publisher: Univerzita Karlova. Centrum pro otázky životního prostředí

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

recetox.muni.cz [current version]

Informace o organizační struktuře, studijních programech a výzkumných projektech zaměřených na problematiku znečištění prostředí toxickými látkami

Publisher: Masarykova univerzita. Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii

Ekoškolky

eko-skolky.cz [current version]

Mezinárodní program Ekoškola za pomoci 7 kroků a 4 témat ukazuje mateřským školkám, jak změnit školku a její prostředí k lepšímu. V Ekoškolkách se děti, učitelé a rodiče stávají partnery. Společně zlepšují mateřskou školu a její okolí. Děti se učí samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a přebírat zodpovědnost. Koordinuje vzdělávací centrum TEREZA.

Publisher: TEREZA, vzdělávací centrum

Licence: CC BY-NC 4.0

Envigogika

envigogika.cuni.cz [current version]

Odborný recenzovaný časopis o environmentálním vzdělávání, výchově a ekologii

Publisher: Univerzita Karlova. Centrum pro otázky životního prostředí

Enviwiki

www.enviwiki.cz [current version]

Internetová vysokoškolská učebnice pro environmentální vzdělávání vytvářená na základě kooperativního autorství pomocí wiki softwaru

Publisher: Univerzita Karlova. Centrum pro otázky životního prostředí

Geografické rozhledy

geografickerozhledy.cz [current version]

Multioborové periodikum zaměřené na geografické a environmentální vzdělávání, které svým obsahem přispívá k vývoji a inovacím soudobé pedagogické praxe

Publisher: Česká geografická společnost

Globe

globe-czech.cz [current version]

GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) je mezinárodní vzdělávací program, ve kterém žáci zkoumají přírodu a aktivně zlepšují životní prostředí v okolí své školy. Své výstupy sdílejí v mezinárodní databázi na www.globe.gov, kde jsou k dispozici všem. Program GLOBE v České republice koordinuje TEREZA.

Publisher: TEREZA, vzdělávací centrum

Licence: CC BY-NC 4.0

Hnutí Brontosaurus : příroda, památky, dobrovolnictví a zážitky na celý život

brontosaurus.cz [current version]

Stránky občanského sdružení, které se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží a ochranu přírody a životního prostředí. Informace o sdružení, jeho činnosti a programech.

Publisher: Hnutí Brontosaurus

Jděte ven

jdeteven.cz [current version]

Inspirace, nápady a rady pro pobyt venku. Součástí jsou články a studie prokazující přínosy pobytu dětí a dospělých v přírodě.

Publisher: TEREZA, vzdělávací centrum

Licence: CC BY-NC 4.0
1 2