Display: visual, text

Asociace lesních mateřských škol

lesnims.cz [current version]

Stránky vzdělávací instituce, která sdružuje organizace a jednotlivce usilující o přímý kontakt předškolních dětí s přírodou. Informace o historii, standardech, legislativě, projektech, konkrétních školkách.

Publisher: Asociace lesních mateřských škol

Centrum pro otázky životního prostředí : Univerzita Karlova v Praze

cozp.cuni.cz [current version]

Domovská stránka COŽP obsahuje informace o jeho historii, struktuře a organizaci, pracovnících, projektech a studijních programech. Centrum se zaměřuje na výzkum v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Publisher: Univerzita Karlova. Centrum pro otázky životního prostředí

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

recetox.muni.cz [current version]

Informace o organizační struktuře, studijních programech a výzkumných projektech zaměřených na problematiku znečištění prostředí toxickými látkami

Publisher: Masarykova univerzita. Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii

Envigogika

envigogika.cuni.cz [current version]

Odborný recenzovaný časopis o environmentálním vzdělávání, výchově a ekologii

Publisher: Univerzita Karlova. Centrum pro otázky životního prostředí

Enviwiki

www.enviwiki.cz [current version]

Internetová vysokoškolská učebnice pro environmentální vzdělávání vytvářená na základě kooperativního autorství pomocí wiki softwaru

Publisher: Univerzita Karlova. Centrum pro otázky životního prostředí

Geografické rozhledy

geography.cz/geograficke-rozhledy/ [current version]

Multioborové periodikum zaměřené na geografické a environmentální vzdělávání, které svým obsahem přispívá k vývoji a inovacím soudobé pedagogické praxe

Publisher: Česká geografická společnost

Hnutí Brontosaurus : příroda, památky, dobrovolnictví a zážitky na celý život

brontosaurus.cz [current version]

Stránky občanského sdružení, které se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží a ochranu přírody a životního prostředí. Informace o sdružení, jeho činnosti a programech.

Publisher: Hnutí Brontosaurus

Karpatské dědictví na Jablunkovsku

karpatskededictvi.cz [current version]

Informace o projektu Dědictví Jablunkovska: Karpatská úmluva v praxi. Obsahuje analýzu přírodního a kulturního dědictví Jablunkovska, výukový program, fotogalerii.

Publisher: Ústav pro ekopolitiku

Toulcův dvůr

www.toulcuvdvur.cz [current version]

Stránky střediska ekologické výchovy hl. města Prahy informují o farmě a areálu Toulcův dvůr a především o vzdělávacích a volnočasových aktivitách pro veřejnost.

Publisher: Zájmové sdružení Toulcův dvůr

Zelena brána

www.rosacb.cz/zelenabrana/ [current version]

Portál Zelená brána je informačním nástrojem systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Jihočeského kraje

Publisher: Rosa - společnost pro ekologické informace a aktivity

1