Display: visual, text

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

cosiv.cz [current version]

Společnost usilující o rovný přístup všech osob ke kvalitnímu vzdělávání v běžných školách a školských zařízeních hlavního výchovně vzdělávacího proudu. Součástí poradenství, materiály a informace o aktuálním dění.

Publisher: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

Česká škola

www.ceskaskola.cz [current version]

Stránky zaměřené na základní a střední školství. Články se týkají školství, pedagogiky, právních otázek ve školství a využití výpočetní techniky ve školách apod.

Publisher: Computer Press

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

EDUin : vzdělávání je i naše věc

www.eduin.cz [current version]

Stránky srozumitelnou formou informují o dění ve vzdělávání a školství, dále poskytují výsledky výzkumů a studií

Publisher: EDUin

Licence: CC BY-NC-SA 3.0

i-Forum

iforum.cuni.cz [current version]

Webová stránka informující o Univerzitě Karlově. Součástí je pdf verze časopisu Forum (čtvrtletně)

Publisher: Univerzita Karlova. Redakce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

www.msmt.cz [current version]

Informace o ministerstvu, předškolních a školních zařízeních, základních. středních a vysokých školách. Kompetence pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.

Publisher: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Moderní vyučování : portál na podporu rozvoje vzdělávání a školství

modernivyucovani.cz [current version]

Stránky především pro pedagogy a pracovníky ve školství zaměřené na podporu inovativní formy výuky. Součástí rozhovory s osobnostmi zastupující společnosti zaměstnávající mladé lidi a ukázková čísla časopisu Moderní vyučování

Publisher: AISIS

Norsko : oficiální stránky v České republice

www.noramb.cz [current version]

Oficiální webové stránky Norska pro Českou republiku informující o Norsku, studiu, práci, velvyslanectví a cestování.

Publisher: Velvyslanectví Norského království v ČR

Orbis scholae : odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech

orbisscholae.cz [current version]

Odborný recenzovaný časopis, jehož cílem je přispět k porozumění a rozvoji školního vzdělávání, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky. Obsahuje původní studie, recenze a další články. Plné texty dostupné od prvního čísla časopisu.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání

PaedDr. Alena Gajdůšková : místopředsedkyně Senátu Parlamentu České Republiky

www.gajduskova.cz [current version]

Stránky političky Aleny Gajdůškové, obsahuje životopisné údaje, články, rozhovory, komentáře, fotogalerii.

Publisher: Gajdůšková, Alena

Ředitelškoly.cz

www.reditelskoly.cz [current version]

Odborný portál určený ředitelům mateřským, základních, středních a vyšších odborných škol. Součástí materiály ze vzdělávacích seminářů, přehled důležitých zákonů a vyhlášek a možnost diskuzí.

Publisher: Jídelny.cz

Školákem v Protektorátu : projekt Památníku Terezín

skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz [current version]

Stránky projektu, který se snaží přiblížit nejmladším generacím realitu nacistického totalitního režimu na školním prostředí. Součástí slovník pojmů a jmen, chronologické příjmy a metodické modely.

Publisher: Památník Terezín

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Týdeník školství

www.tydenik-skolstvi.cz [current version]

Časopis zabývající se pracovněprávními otázkami v oblasti školství, pracovními podmínkami učitelů, řízením škol a školských zařízení a školskou legislativou. Plné texty dostupné od roku 2005.

Publisher: Dictum

1 2