Display: visual, text

Kanon

i-kanon.cz [current version]

Internetový časopis zaměřený na literární vědu, dějiny literatury a související humanitní obory. Zveřejněné příspevky procházejí recenzní oponenturou.

Publisher: Redakce Kanon

Litteraria Pragensia

litteraria-pragensia.ff.cuni.cz [current version]

Mezinárodní recenzovaný časopis, který se věnuje literární a kulturní teorii, historii západních literatur a kultur a srovnávacím studiem tšchto literatur a kultur. Na stránkách jsou zveřejněny pouze anotace článků.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav anglofonních literatur a kultur

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Ústav české literatury a komparatistiky

cl.ff.cuni.cz [current version]

Stránky Ústav české literatury a komparatistiky (dříve Ústav české literatury a literární vědy). Informace o organizační struktuře a personálním obsazení, studiu, vědě a výzkumu včetně publikační činnosti.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav české literatury a literární vědy

1