Display: visual, text

Cyberpsychology : journal of psychosocial research on cyberspace

www.cyberpsychology.eu [current version]

Jedná se o volně dostupný elektronický časopis v angličtině, který se zaměřuje na psychologický výzkum důsledků internetu, ale i dalších forem masmédií na lidské chování

Publisher: Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií

Česká vize

www.ceskavize.cz [current version]

Kritické reflexe hodnotového vývoje české společnosti, perspektivy do budoucna představují významné osobnosti českého kulturního života

Publisher: Dialog centrum

Český sociálněvědní datový archiv : ČSDA

archiv.soc.cas.cz [current version]

Sociologický datový archiv obsahuje plné texty odborných prací z oblasti sociologie a oborů souvisejících

Publisher: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Data a výzkum - SDA Info

dav.soc.cas.cz [current version]

Recenzovaný odborný časopis zaměřený na empirický sociální výzkum publikující příspěvky z oblasti aplikace rozvinutých metod analýzy sociálních dat, metodologie a přehledové studie o datových zdrojích, infrastruktuře, informačních technologiích a dalším zázemí pro sociální výzkum.

Publisher: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

European Review of Social Sciences

erss2.webnode.cz [current version]

Sociologický odborný časopis se zvláštním zaměřením na střední a východní Evropu.

Publisher: Univerzitní servis

Fórum sociální práce

forumsocialniprace.ff.cuni.cz [current version]

Fórum sociální práce je recenzovaný neimpaktovaný časopis, který se zaměřuje na teorii a praxi sociální práce, sociální politiky a příbuzných disciplín.

Publisher: Univerzita Karlova

Historická sociologie

istoricalsociology.cuni.cz/HS-1.html [current version]

Recenzovaný vědecký časopis zaměřený na sociologické, politologické a historické hledisko problematiky dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Plné texty článků od roku 2012

Publisher: Univerzita Karlova

Kabinet Havel : úsvit v Čechách

www.usvitvcechach.cz [current version]

Webové stránky cyklu diskusí pořádaných u příležitosti dvacátého výročí listopadových událostí roku 1989. Cílem debat je kritická reflexe současné české společnosti a hledání cest k perspektivní budoucnosti České republiky

Publisher: Dialog centrum

Katedra sociologie

sociologie.ff.cuni.cz [current version]

Informace o katedře, zaměstnancích, studiu a řešených projektech.

Publisher: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra sociologie

Martin Potůček

martinpotucek.cz [current version]

Osobní stránky profesora Univerzity Karlovy, obsahují informace o jeho životě, aktivitách a výzkumu, součástí plné texty publikací.

Publisher: Potůček, Martin

Martin Potůček - Názory Aktuálně

blog.aktualne.centrum.cz/blogy/martin-potucek.php/ [current version]

Osobní blog s komentáři k aktuálnímu společenskému a politickému dění.

Publisher: Potůček, Martin

Masarykova česká sociologická společnost : MČSS

ceskasociologicka.org [current version]

Dobrovolná organizace odborníků podporující rozvoj sociologie na území České republiky. Informace o vlastní organizaci, akcích, jednotlivých odborných sekcích, součástí stránek také odborné texty a studie.

Publisher: Masarykova česká sociologická společnost

1 2 3