Display: visual, text

Kreativní Evropa : podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

www.kreativnievropa.cz [current version]

Stránky programu EU na podporu kinematografie a kulturních a kreativních odvětví, plánovaný na období let 2014-2020. Informace o geografickém zaměření programu, tematických okruzích, finančních nástrojích. Součástí články o cenách EU, titulu Evropské hlavní město a označení Evropské dědictví.

Publisher: Národní filmový archiv

1