Display: visual, text

Archivnictví

archivnictvi.ic.cz [current version]

Informace o archivnictví, metodologii práce archiváře a novinkách z této oblasti se zaměřením na jihočeské archivy

Publisher: Státní okresní archiv Strakonice

Česká archivní společnost

cesarch.cz [current version]

Webové stránky profesního sdružení archivářů. Obsahují stanovy, společenské aktivity, legislativu, vydané publikace. Zahrnut je též obsah zaniklého Archivního čtvrtletníku

Publisher: Česká archivní společnost

Moravský zemský archiv v Brně

mza.cz [current version]

Informace o struktuře a organizaci, poskytovaných službách a archivních fondech.

Publisher: Moravský zemský archiv v Brně

Národní archiv

nacr.cz [current version]

Zdroj obsahuje informace o struktuře, službách, výzkumu a organizaci Národního archivu

Publisher: Národní archiv

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Státní oblastní archiv v Litoměřicích : archivy severních a severozápadních Čech

www.soalitomerice.cz [current version]

Stránky oblastního archivu, informace o jeho organizaci, fondech, součástí oblastní matriky.

Publisher: Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Státní oblastní archiv v Praze

www.soapraha.cz [current version]

Informace o struktuře archivu, pracovní činnosti, archivních fondech a sbírkách. Součástí jsou informace o podřízených okresních archivech

Publisher: Státní oblastní archiv v Praze

Zemský archiv v Opavě

www.archives.cz [current version]

Informace o archivu, jeho pobočkách, historii a dalším. Součástí metodika, legislativa a digitální archiv.

Publisher: Zemský archiv v Opavě

1