Display: visual, text

Finexpert.cz

finexpert.cz [current version]

Internetový portál obsahující informace z oblasti financí, bankovnictví, podnikání, aj.

Publisher: Computer Press

Informační systém o průměrném výdělku : ISPV

ispv.cz [current version]

Portál pravidelného monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice. Součástí statistické měření a jeho využití.

Publisher: Trexima

Jak na peníze : jak ušetřit, vydělat a ochránit peníze

www.jaknapenize.eu [current version]

Portál vznikl jako studijní projekt s cílem rozšířit finanční vzdělávání mezi široký okruh lidí. Články o zásadách nakládání s vlastními penězi.

Publisher: Jaroslav Černý

P-Numismatika : webová encyklopedie

p-numis.ic.cz [current version]

Zdroj je rozsáhlou encyklopedií o numismatice, nauce o mincích a mincovnictví

Publisher: Votýpka, Pavel

Licence: CC BY-NC-ND 3.0
1