Display: visual, text

Ostravské sochy : databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy

ostravskesochy.cz [current version]

Databáze uměleckých děl na území města Ostravy, která se snaží představit pokud možno úplný pohled na uměleckou výzdobu města v současnosti i historii. Mapuje tedy existující i zaniklá díla. Zaznamenává sochy, reliéfy, fontány, umělecky ztvárněné památníky a pamětní desky, mozaiky, sgrafita, vitráže, dekorativní stěny ad. v exteriérech i interiérech. Doplněna je bohatou obrazovou přílohou.

Publisher: Spolek Fiducia

1